Välkommen till Sandblads Elektriska!


Service och underhåll

Service och underhåll avseende el, tele, data, larm och säkerhet inom fastigheter, bostäder privat och offentlig förvaltning, affärslokaler park-/gatubelysning mm.

Industri/fastighetsautomatik

Förebyggande-/felavhjälpande underhåll, service och komplettering.

Tele-/Data-/Säkerhet

Service, underhåll och komplettering och nyinstallation av svagströmsanläggningar som kontorssignalsystem, datanät, larm och passagesystem, tvättstugebokning etc

Energiförbättring

Energiförbättrande åtgärder och installationer. Energianalyser, laddstolpar för elbilar, solenergianläggningar åtgärderna är många i ett växande segment.

Fibernät

Vi blåser, svetsar och kontrakterar fibernät. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om detta.

Entreprenad

Sandblads Elektriska AB åtar sig såväl nyproduktion som renoverings eller ombyggnads entreprenader. Uppdragen handlar om såväl privata anläggningar som kommersiella och offentliga lokaler.

”Vi kan hjälpa er med allt från traditionella elinstallationer till fiberinstallationer, larm- & passagesystem och smarta hus. Välkommen till oss.”

Morgan Sandblad

Nyheter från oss.