Välkommen till Sandblads Elektriska!


 

Elservice Fastigheter & lokaler

Service och underhåll avseende el, tele, data, larm och säkerhet inom fastigheter, bostäder privat och offentlig förvaltning, affärslokaler park-/gatubelysning mm.
Läs mer!

Nyproduktion & ROT

Vi utför entreprenader avs el-/tele-/data/styr- och säkerhet inom såväl nyproduktion som ROT i projekt som offentliga fastigheter, kontor,
bostäder, industri och yttre miljöer som samfärdsel etc
Läs mer!

Industri & Fastighetsautomatik

Förebyggande-/felavhjälpande underhåll, service och komplettering.
Läs mer!

Tele-/Data-/Säkerhet

Service, underhåll och komplettering och nyinstallation av svagströmsanläggningar som kontorssignalsystem, datanät, larm och
passagesystem, tvättstugebokning etc
Läs mer!

12 st V30 solpaneler på stativ på bandtak - förskola, Kil

Energieffektivisering AEL

Energiförbättrande åtgärder och installationer.
Energianalyser, laddstolpar för elbilar, solenergianläggningar åtgärderna är många i ett växande segment.
Läs mer!

Vädret Halmstad