Bakgrund


Sandblads elektriska startade 1993 som enskild firma. Efterhand växte efterfrågan på produkterna och tjänsterna och därmed behövde företaget också växa.
Som ett led häri ombildades bolaget 1997 till aktiebolag.
Efterfrågan på vårt kunnande och våra tjänster har fortsatt att öka och och i takt med det växer även företaget.

Sedan 1 november 2017 ingår Sandblads Elektriska i Midroc Electro.

Midroc Electro är ett av Sveriges ledande elteknikföretag med 1 700 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder kronor. Vi är organiserade i fyra divisioner och finns på fler än 50 orter i Sverige. Med kunden i fokus utför vi service och entreprenad inom elinstallation, instrument, fastighetsautomation, hissar, kransystem, kommunikation, security samt mekaniskt underhåll. Vi är fabrikatsobundna och erbjuder kostnadseffektiva, trygga och enkla helhetslösningar i stora som små projekt.

Se även www.midroc.se

 

Vad vi gör.


Vår huvudsakliga näring är löpande service och underhåll inom fastigheter, industri- och förvaltning samt entreprenader med el-, tele-, och datanätsinstallationer.

Elektriker nära dig.


Kontakta oss

Mer om oss


Våra specialiteter är konstruktionsprogrammering, driftsättning och installation av styrsystem för fastighetsautomatik med t.ex. KNX (sk intelligenta hus eller smarta hus) inom såväl offentliga fastigheter som villor och industri.
Sandblads Elektriska är ett framåtsträvande företag, där vi ständigt fortbildar oss för att hjälpa och lotsa Er rätt när det gäller den senaste tekniken inom industriell automatik, fastighetsautomatik, tele, data, cctv, dokumentation och dylikt.

partner-logos

Varmt välkommen till oss med Era förfrågningar eller uppdrag, stora som små, avancerade eller enkla. Inget arbete är för stort eller för litet!