Tele, data och säkerhet


Inom svagströmskategorin arbetar vi med ett brett spektrum, från installation och driftsättning av avancerade anläggningar till små som ett enkelt RWC-larm.
Vi utför projektering, konstruktion och installation av de mesta förekommande systemen på marknaden.
Certifierede för strukturerade datanät, CCTV etc.

Gedigen erfarenhet av strukturerade fastighetsnät med fiber eller koppar, i bostäder, kontor och industri m.m. finns inom företaget.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt inom området och har certifikat från ledande leverantörer. Vår kompetens på området ger oss möjlighet att i samarbete med våra leverantörer lämna långa garantitider.

Självklart dokumenterar och registrerar vi nät och anläggningar efter gällande SEN norm.

Data

Vi hjälper er med strukturerade datanät i fastigheter gällande såväl trådlösa accesspunkter som koppar och/eller fibernät. Ledningsdragning, kontaktering, och svetsning av fiber är några av de tjänster vi utför samt naturligtvis verifiering och dokumentation av anläggningen.

Larm

Att låsa dörrar räcker inte alltid. Ett bra larm skapar trygghet och säkerhet för din fastighet eller egendom.
Larm kan även bidra med trygghet för tex rörelsehindrade och äldre där behov av uppmärksamhet, hjälp och assistans finns.
Vi erbjuder er skräddarsydda kvalitativa larmlösningar från etablerade och välrenommerade tillverkare.
Vänd er med förtroende till oss för förslag och offert.

Passagesystem

Överallt finns det människor och värden som behöver skyddas. Att låsa dörrar och dela ut nycklar är dock ingen bra lösning på problemet. Vanliga nycklar kan lätt komma på avvägar eller kopieras. En borttappad nyckel innebär att säkerheten förbytts i osäkerhet med följden att man måste byta till nya låscylindrar och nycklar. Något som är både dyrt och omständigt.

Mer om passagesystem


rco

 

Med passagesystem kan man ta bort nycklarna och ersätta dessa med en kod, en personlig kodbricka eller både och. En kodbricka kan ersätta hela nyckelknippan. I passagesystemet kontrolleras vilka personer som ges tillträde samtidigt som man slipper risken att nycklar kommer på drift. Den stora fördelen med en kodbricka är att den enkelt kan spärras ut ur systemet om den skulle komma bort. Man ersätter den genast med en ny och säkerheten är lika hög som innan.
I passagesystemet bestämmer man enkelt vid vilka dagar och tider olika kodbrickor ska fungera i olika dörrar och får på så sätt kontroll på vilka personer eller grupper av personer som får vistas i lokalerna.
Systemet administreras från en lättnavigerad och logiskt uppbyggd programvara som hanterar allt från en dörr till 65 000 dörrar. Man kan även komplettera systemet med ytterliggare produkter som t.ex. porttelefoner, tvättbokning, informationstavlor och integrerat inbrottslarm.
Allt administrerat från samma programvara.
Med ett passagesystem får man hög säkerhet, kontroll och trygghet.