Våra tjänster


Midroc/Sandblads Elektriska AB kan erbjuda Er allt från snabb och enkel service till installationer av högsta komplexilitet.

Utöver detta kan vi hjälpa Er med konsultation, projektering och konstruktion för Era projekt.
Vårt mål är att tillfredsställa ert behov av lösningar enligt de inom området senaste rönen, för att långsiktigt få god ekonomi på projektet.
Vi utför kompletta anläggningsdokumentationer, helt efter Era önskemål.
Ritningar, scheman etc, anläggningsbeskrivningar, drift och underhålls instruktioner mm efter gällande standard, föreskrifter och regler.
Vi kan även erbjuda riskbedömning, riskanalyser mm och CE-märkning av såväl mindre apparater/skåp som hela maskiner eller fastigheter etc.

Energieffektivisering

Här kan vi erbjuda förslag och lösningar avseende energiförbättrande åtgärder och installationer.

Industri- & fastighetsautomatik

Vi hjälper Er med projektering, konstruktion, installation och programmering av automatiker.

Service och underhåll

Vi vet hur viktigt det är med effektiv service och periodiskt underhåll av Era anläggningar.

Tele, data och säkerhet

Vi utför projektering, konstruktion och installation av de mesta förekommande systemen på marknaden.

Entreprenad

Vi utför såväl nyproduktion som renoverings- eller ombyggnadsentreprenader.

Rot-avdraget

I Sverige får du 30% rot-avdrag på arbeten upp till 50 000 kronor per år.