Entreprenad


Sandblads Elektriska AB åtar sig såväl nyproduktion som renoverings- eller ombyggnadsentreprenader.

Uppdragen kan variera från nybyggnation av kontor, förskolor och hyresfastigheter till ombyggnad/renovering av villor eller mindre kompletteringar/ändringar av bef elanläggning som tex badrums eller köksrenoveringar.

Vi använder oss av EIO-Q kvalitetsplan för att vidmakthålla en hög kvalité på våra entreprenader.
Kvalitetsplanen, EIO -Q, bygger på ISO SS-EN 9001 och är ett standardiserat kvalitetssystem för kvalitetssäkring av el-entreprenader.