Industri- & fastighetsautomatik


Vi hjälper Er med projektering, konstruktion, installation, programmering och idrifttagning av automatiker, drifter, KNX, Dali och dörrautomatiker.

Fastighet

Sandblads Elektriska kan stoltsera med att, som en av ett fåtal i Sverige, vara certifierade KNX ADVANCE PARTNER. Detta är ytterligare ett kvitto på att Ni som kunder med trygghet kan vända Er till oss med frågor eller beställningar avseende fastighetsautomation, systemintegration, styrningar eller så kallade Smarta hus.

För den större fastigheten erbjuds möjlighet till övergripande styrning, kontroll och visualisering av samtliga underliggande system som DALI-belysningsstyrning, värme/kylsystem ventilation etc eller avläsning av tex energiförbrukning inom fastigheten vid vilken tidpunkt som helst varifrån som helst.

Med ett smart hus slipper du fundera genom att t.ex. ha en ”borta knapp” som ser till att alla ström förbrukande apparater/uttag blir spänningslösa när du åker hemifrån samtidigt som belysningen släcks och temperaturen sänks för att spara energi. För att minska risken för inbrott så kan man även tillkoppla larm och kanske vid längre bortavaro, göra en ”hemmasimulering” som tänder och släcker lampor precis som att du vore hemma.
KNX-systemet tar din fastighet in i 2020-talet med hjälp av ett standardiserat, öppet och kommunicerande gränssnitt med påföljden att energiförbrukningen minskar, komforten ökar och Ni får kontroll och översikt på samtliga system i fastigheten. med hjälp av din mobil eller dator, kan logga in och kontrollera anläggningen i din, var helst du befinner dig i världen.

Det handlar om att kunna låta fastighetens olika system, som belysning, kraft, värme, kyla, markiser/jalusier, ventilation, larm etc, ”prata med varandra” och ge dig info för att styra funktionerna på ett enkelt vis.

Skall Ny bygga nytt eller renovera, nu eller i framtiden, rekommenderar vi en modern energismart och komfortabel elinstallation uppbyggd med KNX-system.

Industri/produktion

Sandblads Elektriska bygger relationer på kvalitet, omtanke och långsiktighet inte minst när det gäller våra industrikunder.

Vi vet att stopp i produktioner ofta innebär stora kostnader och är väl medvetna om vikten om såväl förebyggande underhåll som snabbt felavhjälpande underhåll.
Vi utför bl.a

Service -Såväl felavhjälpande som förebyggande underhållsservice på maskiner eller fastighet.
Installation -Förekommande installationer av belysning, uttag, maskiner, datanät, larm etc i enlighet med Era önskemål och behov.
Automation -Vi kan erbjuda Er hjälp med såväl projektering och konstruktion som programmering, installation och driftsättning av automationslösningar för drifter, processer etc.