Service & underhåll


Vi vet hur viktigt det är med effektiv service och periodiskt underhåll av Era anläggningar.
Ett driftstopp kan i många fall orsaka mycket problem och stor ekonomisk skada för det drabbade företaget eller stort obehag och besvär för den enskilda fastighetsägaren.

Vi ser våra servicetekniker som en resurs för er, som ni kan disponera snabbt och smidigt när behovet uppstår.
Vår personal har många års erfarenhet och bred kompetens vilket självklart borgar till Er trygghet.

Vårt mål är att vara flexibla och kunna ge snabba och kundspecifika lösningar.